Przejdź do treści głównej

Stowarzyszenie rejestrowane w KRS - wzory dokumentów

Wzór statutu stowarzyszenia

Przykładowy wzór statutu - kliknij tutaj

Obowiązkowe dokumenty z zebrania założycielskiego  – przykładowe wzory

  1. Lista członków założycieli stowarzyszenia -  kliknij tutaj,
  2. Protokół z zebrania założycielskiego -  kliknij tutaj,
  3. Uchwała o powołaniu stowarzyszenia - kliknij tutaj,
  4. Uchwała o przyjęciu statutu - kliknij tutaj,
  5. Uchwała o wyborze zarządu - kliknij tutaj,
  6. Uchwała o wyborze komisji rewizyjnej - kliknij tutaj

Dodatkowo można również podjąć uchwałę o wyborze komitetu założycielskiego.
Od 20 maja 2016 roku wybór komitetu założycielskiego nie jest obowiązkowy.

        Uchwała o wyborze komitetu założycielskiego - kliknij tutaj

 

Wyraź opinię 88 4